• Spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami
     • Spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami

     • Dzisiaj (17 stycznia 2019 r.) odbyło się kolejne spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami naszej szkoły.
      Pan Dyrektor podsumował wyniki I semestru. Pogratulował klasie IIa najwyższej średniej ocen oraz klasie I b najlepszej średniej frekwencji.
      Następnie omówiono bieżące sprawy szkoły, w tym bezpieczeństwo w czasie zbliżających się ferii zimowych.
      Pani Anna Traczyk razem z Panem Dyrektorem wręczyli nagrody laureatom konkursów bibliotecznych, a Pani pedagog Sabina Derewońko przedstawiła propozycje Samorządu Uczniowskiego na najbliższy czas.
      Na koniec Pan Dyrektor zachęcił uczniów do dalszego angażowania się w życie szkoły.

          

    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMOWY PEJZAŻ"
     • KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMOWY PEJZAŻ"

     • Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym
      pt. "Zimowy pejzaż".

      Regulamin konkursu

      Założenia ogólne:

      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający w Liceum Ogólnokształcącym
      im. Bogusława X w Białogardzie.

      2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
      3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrektor szkoły.
      4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zwycięzców.
      5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.02.2019r.
      6. Nagrody i upominki zostaną wręczone 19.02.2019r.

      Cele konkursu: 
      1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą poprzez fotografię.
      2. Uwrażliwienie na piękno natury , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.
      3. Rozwijanie umiejętności obserwacji świata wokół nas.
      4. Zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej.
      5. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.

      Kryteria oceniania prac:
      1. Ogólne wrażenie artystyczne.
      2. Interpretacja tematu.
      3. Pomysłowość.
      4. Jakość zdjęć.

      Zasady uczestnictwa w konkursie:

      1. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię.
      2. Fotografia musi być stworzona przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
      w Białogardzie.

      3. Fotografia powinna przedstawiać dowolny krajobraz zimowy np.: góry, łąki, lasy, stawy, rzeki.
      4. Fotografia musi być zapisana w formacie JPG, a wymiary najmniejszego boku muszą wynosić min 1600 pixeli.
      5. Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych.
      6. Fotografię należy przesłać  do dnia 14.02.2019r. do godziny 0:00  na adres
      samorzad@lobialogard.pl lub dostarczyć w formie elektronicznej do pedagoga szkolnego do dnia 14.02.2019r. do godz. 13.00.

      7. Uczestnik konkursu wysyłając fotografię pod wskazany adres e-mail powinien w polu tekstu e-maila wpisać w kolejności:

      1. imię, nazwisko uczestnika i klasę;
      2. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał zdjęcie uczestnika;
      3. tytuł zdjęcia uczestnika.

      Wszystkie fotografie zostaną zaprezentowane na stronie Liceum dnia 18.02.2019r.

    • Akcja "Wielka zbiórka dla schroniska"
     • Akcja "Wielka zbiórka dla schroniska"

     • W dniu 3 stycznia organizatorki akcji „Wielka zbiórka dla schroniska” Sandra Szadziewska i Martyna Jonko dostarczyły zwierzakom zebrane rzeczy.
      Akcja udana. Uczniowie chętnie zaangażowali się i trochę tego zebraliśmy
      W imieniu zwierzaków dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję.
      Gratulujemy Sandrze i Martynie – dobra robota !!!

       

    • Próbne egzaminy maturalne
     • Próbne egzaminy maturalne

     • Nasi maturzyści od 3 do 8 stycznia zmagają się z próbnymi egzaminami maturalnymi. Zdają kolejno: język polski, matematykę,  język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy.
      Trzymamy kciuki !!!

    • Kalendarium wydarzeń w grudniu w naszej szkole
     • Kalendarium wydarzeń w grudniu w naszej szkole

     •  

      4 grudnia – spotkanie klas trzecich z przedstawicielami Uniwersytetu  

                         Szczecińskiego

                         zajęcia klasy I a w czytelni księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego

    • Zajęcia klas pierwszych w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego
     • Zajęcia klas pierwszych w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego

     • W ostatnich dniach listopada i w pierwszych grudnia w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego gościły dwie klasy: I a i I b, które podobnie jak drugo- i trzecioklasiści uczestniczyły w prelekcjiMarcina Pierzchlińskiego na temat bibliotek w filmach począwszy od "Śniadania u Tiffany'ego" z roku 1961, a skończywszy na
      produkcjach prawie najnowszych. Opiekę nad uczniami sprawował szkolny
      bibliotekarz, będący jednocześnie pomysłodawcą udziału w tej ciekawej
      czytelniczej imprezie.

       
    • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS rozstrzygnięty
     • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS rozstrzygnięty

     • 7 grudnia w auli naszej szkoły zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom V MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O HIV/AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”, którego organizatorem było nasze Liceum i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie.

      Laureaci konkursu:
      Szkoły ponadgimnazjalne
      I miejsce - Bartosz Błażejczyk – ZSP
      II miejsce - Julia Jerenkiewicz – LO
      III miejsce - Zuzanna Amarowicz – LO

      Oddziały gimnazjalne
      I miejsce - Aleksandra Roman – SP4
      II miejsce - Rozalia Materko – SP4
      III miejsce - Weronika Chyła – SP1
      III miejsce - Olga Sowa – SP1

      Szkoły podstawowe
      I miejsce - Klaudia Możdżonek – SP5
      II miejsce - Natalia Wielocha – SP5
      III miejsce - Kornelia Milto – SP5

      GRATULUJEMY !!!

          

    • Szlachetna paczka w naszej szkole
     • Szlachetna paczka w naszej szkole

     • W dniu 6 grudnia klasa 1a przy wsparciu wychowawczyni Elwiry Medzińskiej i ks.Tomasza Kędzierskiego przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka", która już kolejny raz organizowana jest w naszym mieście.
      Młodzież, o niezwykłej wrażliwości serca, postanowiła zrezygnować z obdarowywania siebie nawzajem prezentami mikołajkowymi i przeznaczyć pieniądze na zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości dla wybranej osoby potrzebującej takiego wsparcia.
      Dodatkowo słowa podziękowania należą się panu Janowi (pragnie pozostać anonimowy), który pomógł nam wesprzeć i uszczęśliwić człowieka w potrzebie i ufundował drewno opałowe dla samotnego seniora.
      „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
      Klaso 1a! Kochani! Jesteście wspaniali

        

    • Konkurs biblioteczny dla klas trzecich rozstrzygnięty
     • Konkurs biblioteczny dla klas trzecich rozstrzygnięty

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas trzecich konkurs biblioteczny: „Zamek w zamku ”. Przystąpiło do niego 31 osób, które za wyjątkiem jednego ucznia  z III a  , pracowali   w parach.  W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 10 różnego typu zadań, np. :  rozpoznać po twarzach  i przedmiotach trzymanych w rękach/znajdujących się obok,  jacy polscy pisarze znajdują się na dziesięciu portretach autorstwa Zbigniewa Lengrena (np. Jan Kochanowski /lipa, Bolesław Prus/lalka, Henryk Sienkiewicz/płonąca pochodnia, miecz) ; uzupełnić związki frazeologiczne (np. potępić w …, smalić …, lekki jak …); podać dwa zupełnie różne znaczenia  wyrazów i form gramatycznych (np. kadż, pal, koło).

      Zdaniem organizatora imprezy, zadania były tak sobie trudne, a już  na pewno  stanowiły doskonałą rozrywkę, o czym świadczyć mogą atmosfera i dobry nastrój, który udzielił się chyba wszystkim uczestnikom konkursu. Polecenia pobudzały  wyobrażnię  uczniów oraz zachęcały  do intelektualnego wysiłku, co ostatecznie  przełożyło się na dobre i wyrównane wyniki. Szczególną inwencję i poczucie humoru konkursowiczów można było zauważyć , gdy starali się uzupełnić związki frazeologiczne, dzięki czemu nasz słownik wzbogacił się o kolejne, np. „smalić się na raka”, „panna z kotem”, „potępić w niezapomnienie” lub utworzyć stopień wyższy przymiotników i zbliżonych do nich imiesłowów przymiotnikowych, np. pusty – pustszy, stalowy – stalowiejszy, męski – najmęższy. Panteon polskich pisarzy powiększył się np. o Jana Matejkę, Romana Dmowskiego, Marię Skłodowską – Curie.  Tak jak trzecioklasiści dobrze się bawili wykonując konkursowe zadania, tak i bibliotekarz miał wiele przyjemności sprawdzając je. A oto jak wyglądają wyniki:

      Lokata

      Klasa

      I

      III b

      II

      III a

       

       

       

      Szkolny bibliotekarz dziękuje uczniom klas  trzecich za udział we wspólnej zabawie, dla których ten konkurs był ostatnim z proponowanych dla nich w tym roku szkolnym. [A. T.]

    • "Słodkie Mikołajki"
     • "Słodkie Mikołajki"

     • Tradycyjnie w dniu 6 grudnia  wszyscy nasi uczniowie, bez względu na to czy byli grzeczni, czy nie, otrzymali od Samorządu Uczniowskiego małe słodkie upominki :) cool

    • Konkurs biblioteczny w klasie III b
     • Konkurs biblioteczny w klasie III b

     • "Zamek w zamku" tak był zatytułowany konkurs biblioteczny dla klas trzecich. 5 XII zmierzyło się z nim dwanaścioro uczniów z kl.III b. I tym sposobem wszystkie klasy - począwszy od I a, a skończywszyna III b- mają za sobą konkursy biblioteczne przewidziane na ten rok.
      szkolny. Brawo dla wszystkich uczestników, tym bardziej, że wygrani są
      wszyscy.

       
    • KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO” ROZSTRZYGNIĘTY
     • KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO” ROZSTRZYGNIĘTY

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas drugich konkurs biblioteczny: „Dudekówna szła z panem Pióro ”. Przystąpiło do niego 56 osób, które za wyjątkiem dwojga uczniów – po jednej osobie z II a i II b , pracowali   w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 7 różnego typu zadań, np. :  uchwycić różnicę między parami wyrazów i wyobrazić sobie sytuację, w której mogą być one błędnie użyte np. rzewnie – żywnie; podstawny – postawny);wskazać środowisko, dla którego charakterystyczne są podane wyrazy i zwroty (np. docisnąć do dechy, lewy kurs, kicha nawala, wyciągnąć setkę; dać zmianę, przetrenować się, złapać drugi oddech, spalony); podać właściwą wskazaną formę rzeczowników i wyrażeń (np. M l. poj. rzeczownika „Hiszpanie”; D l. poj. rzeczownika „siemię”); odnaleźć błędy w zdaniach i tak je przekształcić, by były poprawne(np. Czy można dosypać cukier do cukiernicy?).
    • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
     • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

     • 30 listopada odbył się w naszej szkole V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, który co roku przypada 1 grudnia. W konkursie uczestniczyło 43 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Patronat nad konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Białogardzie, a fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Urząd Miasta w Białogardzie i PSSE w Białogardzie. Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe.
      Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Auli naszego LO.
    • Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4-"Andrzejki"
     • Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4-"Andrzejki"

     • 29 listopada 2018r. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pani Sabina Derewońko i pani Monika Niewińska-Sęk udały się wraz z uczennicami Zuzanną Amarowicz i Hanną Drewnowską do Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie,  aby tam wraz z drugoklasistami świętować „Andrzejki”. Uczniowie wzięli udział w różnych zabawach. Nie zabrakło lania wosku, wróżb numerologicznych czy poznawania imion przyszłych sympatii. Spotkanie było radosną zabawą, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość wink

                    

    • Warsztaty w klasach III na temat cyberprzemocy
     • Warsztaty w klasach III na temat cyberprzemocy

     • 27 listopada 2018r. uczniowie z klas III a i III b wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez pedagoga szkolnego Sabinę Derewońko nt. „Cyberprzemocy”. Zajęcia przeprowadziła pani Ewa Mostek z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Uczniowie dowiedzieli się jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy oraz jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

       

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych